Skip to content

Teknisk Landsforbund overdrager forhandlingsretten til SIK

Det danske fagforbund Teknisk Landsforbund (TL) og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattufffiat (SIK) har aftalt, at forhandlingsretten for de ansatte i Grønland, der arbej­der i henhold til ”Overenskomsten for teknikere i Grønland”, overdrages til SIK pr. 1. juli 2021.

Det betyder, at det fremover er SIK, der fører forhandlinger med arbejdsgiversiden i forbindelse med overenskomstfornyelser i Grønland. Derudover er det SIK, der forhandler, hvis der skulle opstå tvister vedrørende fortolkning af overenskomsten. 

TL har således informeret sine 28 medlemmer i Grønland, at det er SIK, der fremover kan hjælpe dem med sager om løn- og ansættelsesforhold, herunder f.eks. hvis de skul­le blive afskediget. 

På den baggrund anbefaler TL de ansatte under den pågældende overenskomst, at de melder sig ind i SIK, så de dermed er sikret adgang til rådgivning.  

”Vi overdrager forhandlingsretten, fordi vores medlemmer med SIK vil være sikret en mere nær hjælp og rådgivning, end den vi kan levere fra Danmark. Vi kender SIK, og vi er sikre på, at de kan forhandle nogle rigtig gode overenskomster til gavn for de grønlandske teknikere,” siger Jannik Frank Petersen, forbundsformand i Teknisk Landsforbund.

For yderligere oplysninger om aftalen kan kontaktes: 

Susanne Olsen, SIK (konsulent), tlf. +299 32 21 33 eller e-mail suso@sik.gl

Morten Terp, presseansvarlig i TL, +45 42 40 62 60 eller mte@tl.dk

Birthe Bruun Antvorskov, TL (faglig sagsbehandler på det offentlige overenskomstområde og Grønland), tlf.  +45 33 43 65 84 eller e-mail bba@tl.dk