Skip to content

Tillidsrepræsentanter i Royal Greenland samlet til et kursus

Traditionelt og historisk har der altid været stærke forbindelser mellem SIK og Royal Greenland – i skiftende tider og forhold. SIK’s medlemmer og deres familier har brug for arbejdspladserne i Royal Greenland, og Royal Greenland har brug for den arbejdskraft, som SIK’s medlemmer kan byde.

Således var det også naturligt, at Royal Greenland og SIK gik i samarbejde for i foråret 2023 at gennemføre et kursusseminar for tillidsrepræsentanter fra store og små produktionsanlæg i 12 byer og bygder.

Der kom i alt 19 tillidsrepræsentanter. Kurset fandt sted i Sisimiut. Og vore billeder her på siden er fra de tre dage, det varede.

Det almindelige kursusprogram, som SIK’s oplysnings- og uddannelsesfond byder, giver godt nok den nødvendige basis og bredde, som et tillidsrepræsentantkursus skal have. Men der er blevet udtrykt et ønske om et supplerende kursus, der har fokus på og tager afsæt fra de specielle forhold i fiskeindustrien. Og ønsket er blevet imødekommet med det arrangement, der blev gennemført i dagene 23.-25. maj 2023.

Fordelen ved dette kursus er, at alle kommer fra samme virksomhed og samme velkendte forhold. Og således meldes der om gode diskussioner og udvekslinger m.v. i grupper og plenum.

Deltagende tillidsrepræsentanter kom fra Royal Greenlands fabrikker fra følgende byer og bygder:

Upernavik
Upernavik Kujalleq
llulissat
Qeqertaq
Uummannaq
Ikerasak

Qasigiannguit
Kangaatsiaq
Niaqornaarsuk
Sisimiut
Maniitsoq
Kangaamiut