Skip to content

Uddannelsessøgende i egen lejlighed bliver ramt hårdt

Enhver vil være interesseret i, at de grønlandske uddannelsessøgende får bedre vilkår, for det er en kendsgerning, at mange uddannelsessøgende herhjemme er meget dårligt stillet både hvad angår boligforhold og økonomi.

En stor del af disse uddannelsessøgende bor i egen lejlighed gennem boligselskaberne INI A/S og Iserit, og det er den gruppe, der i forvejen har en meget anstrengt økonomi, og oplever de stigen­de huslejer og fødevarepriser virkelig hårdt.

Når man agter at forhøje huslejen for disse grupper, kan man ligeså godt lade være med at op­fordre til mere uddannelse. Som uddannelsessøgende kan det ikke betale sig at bo i de nævnte boligselskabers lejligheder. Hvis man har brug for folk med uddannelse her i Grønland, skal man sørge for, at de får ordentlige levevilkår.

Med venlig hilsen

SIK Ungdom
Peter B. Mølgaard, formand
+299 22 21 38