Skip to content

Overenskomst med Royal Greenland for 2023-25

Som det fremgår af siden ”Overenskomster” i SIK’s hjemmeside, foreligger der nu en ny overenskomst med Royal Greenland gældende for tre år fra 1. januar 2023.

Den nye overenskomst byder på en række forbedringer hvad angår grundlønnen, pensionsbidrag og bidrag til socialfond og feriefond, sygedagpenge, tillæg for forskudt arbejdstid og skiftehold, tjenestefrihed og barsel.

Her er et udpluk af resultaterne af overenskomstforhandlingerne med Royal Greenland:

For ufaglærte og faglærte over 18 år stiger time-grundlønnen med 4,60 kr. pr. 1. januar 2023 og 1. januar 2024, og med 4,10 kr. pr. 1. januar 2025.

Ligesom i den nuværende overenskomst ydes der, ved alvorlig sygdom eller dødsfald blandt den ansattes nære pårørende, en frirejse fra arbejdsstedet til den syges opholdssted eller afdødes bopæl i Grønland eller Danmark efter mindst 1 års sammenhængende ansættelse. I den nye overenskomst er der tilføjet, at der for ansatte med under 1 års ansættelsesanciennitet kan ansøges om betaling af udgifterne til Socialfonden.

Hvad angår barsel slås det fast i den nye overenskomst, at der er lønret under barsel.

I den nuværende overenskomst er der blot en henvisning til rettighederne i henhold til gældende lovgivning. Den nye overenskomst siger, at ”den ansatte har ret til barsel med fuld løn i henhold til den enhver tid gældende Inatsisartut-lov vedr. graviditet, barsel og adoption.”

Klik her for at hente den nye overenskomst i dens fulde ordlyd