X
GO
da-DKkl-GL
SIK
Overenskomster og aftaler

Siden rummer overenskomster, som SIK har indgået med arbejdsgiverne. Der er også en ramme med links til lovgivning, der ofte henvises til.


Air Greenland
Air Greenland A/S overenskomst 2019-2021


Arctic Prime Fisheries
Arctic Prime Fisheries ApS overenskomst 2019-2021 for månedslønnede
Arctic Prime Fisheries ApS overenskomst 2019-2021 for timelønnede


Avannaa Seafood
Avannaa Seafood ApS overenskomst 2019-2020
Blanket for anmodning om sygedagpenge


Den danske stat
Mærket med * er overenskomster, hvor også Grønlands Selvstyre indgår
► Kontorpersonale, HK, Skatteministeriet 2018-2022 
► Timelønnede sømænd, Skatteministeriet 2018-2022
300 Feriefrirejser for ansatte ved lufthavnene Kangerlussuaq-Narsarsuaq-Pituffik *
300 Løn under sygdom 2018-2022 *
300 Socialfonden 06-12-2019 *
300 Tillidsrepræsentanter *
316 Lærlinge og elever 2018-2022 *
322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere 2018-2022 *
356 Plejemødre, oldfruer og økonomaer 2018-2022 *
357 Levnedsmiddelbranchen 2018-2022 *
362 Faglærte og ikke-faglærte på månedsløn 2018-2022 *
367 Tolke 2018-2022 *
372 Varmemestre, pedeller og viceværter 2018-2022 *


Forsvarsministeriets Personalestyrelse
Tillæg for særlig beredskabstjeneste i forbindelse med COVID-19 beredskab


GE Sulisitsisut - Grønlands Erhverv
GE Hovedaftalen af 1994
GE Handel og Kontor 2019-2023
► GE Trade and Office Staff 2019-2023
GE Service og Transport 2019-2023
GE Sygeløn blanket 2016
GE Bygningshåndværkere, VVS m.v. 2019-2023
GE Construction workers, plumbing and heating etc. 2019-2023
GE Tillidsrepræsentanter 2016-2019
GE Produktion 2019-2023


Grønlands Selvstyre
Hovedaftale
300 Hovedaftale af 2004
300 Tillægsaftale til hovedaftale af 2014

Overenskomster
Mærket med * er også gældende for ansatte under den danske stat.
300 Feriefrirejser for ansatte ved lufthavnene Kangerlussuaq-Narsarsuaq-Pituffik *
300 Løn under sygdom 2018-2022 *
Socialfonden 06-12-2019 *
300 Tillidsrepræsentanter *
300 Feriefonden - protokollat 2014-2018 *
315 Handels- og Kontorpersonale 2018-2022
315 Protokollat - Handels- og Kontorpersonale
316 Lærlinge og elever 2018-2022 *
320 Kateketer og organister 2018-2022
322 Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere 2018-2022 *
322 Protokollat - Dagtilbudsmedhjælper - timeløn
324 Sømænd på timeløn 2018-2022
326 Barnehjælpere, socialmedhjælpere og socialhjælpere 2018-2022
336 Sundhedshjælpere 2018-2022
356 Plejemødre, oldfruer og økonomaer 2018-2022 *
357 Levnedsmiddelbranchen 2018-2022 *
362 Faglærte og ikke-faglærte på månedsløn 2018-2022 *
362 Protokollat - Dagtilbudsmedhjælper - månedsløn
363 Sundhedsmedhjælpere og fødselshjælpersker 2018-2022
364 Bygdesundhedspersonale 2018-2022
364 Protokollat - Bygdesundhedspersonale
365 Portørreddere og portører 2018-2022
367 Tolke 2018-2022 *
372 Varmemestre, pedeller og viceværter 2018-2022 *
376 Kommunale dagplejere 2018-2022
377 Klubområdet 2018-2022
7800 Brandkorps 2018-2022

Andre
Bilagsmateriale til overenskomster (samling redigeret 30-09-2020)
Sygedagpenge-blanket 06-12-2019
300 Vederlag for praktikvejledning
Timelønssatser for fritidsundervisning m.m. (link til naalakkersuisut.gl)


Hotel Arctic
Hotel Arctic overenskomst 2020-2023


KNI
KNI overenskomst 2019-2023
► Aftale om socialfonden 2019
Tillidsrepræsentanter-overenskomst 2016-2019

 

Lovgivning
Love, der ofte henvises til i overenskomsterne og i sagsbehandlingen. Links fører til Selvstyrets lovdatabase.

Ferieloven:
Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 om ferie

Graviditet, barsel og adoption:
Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Arbejdsmarkedsydelse (arbejdsløshedsunderstøttelse):
Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse

Borgerligt ombud:
Bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om borgerligt ombud

Funktionærloven:
Inatsisartutlov nr. 11 af 29. november 2013 om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Sagsbehandlingsloven:
Inatsisartutlov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Offentlighedsloven:
Inatsisartutlov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen
 

 

 

Maniitsoq Fish
Maniitsoq Fish ApS overenskomst 2019-2020


Narsap Timersortarfia
Tiltrædelsesaftale mellem Narsap Timersortarfia og SIK (grønlandsk og dansk) 26-02-2018
Pensionsaftale (grønlandsk) 26-01-2018


Nusuka
Nusuka Bygningshåndværkere m.m. 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Fiskefabrikker 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Handel og Kontor 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Levnedsmiddel 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Service og Transport 2012-2014 (grønlandsk)
Nusuka Tillidsrepræsentanter 2006-2009 (grønlandsk)


Nuuk Imeq
Nuuk Imeq overenskomst 2019-2021
Nuuk Imeq Tillidsrepræsentanter 2009


Nuup Bussii
Nuup Bussii overenskomst 2020-2024
Nuup Bussii Tillidsrepræsentanter 2009


Polar Raajat
Polar Raajat overenskomst 2018-2021
Polar Raajat Tillidsrepræsentanter 2009


Royal Arctic Line
RAL Terminalarbejdere timelønnede faglærte og ikke-faglærte, Nuuk og Sisimiut, 2020-2022
RAL Terminalarbejdere timelønnede faglærte og ikke-faglærte, Aasiaat, 2020-2022
RAL Terminalarbejdere timelønnede faglærte og ikke-faglærte 2019-2022
RAL Bygdeservice 2010-2012 (gældende indtil ny)
RAL Sarfaq Ittuk besætning 2015-2019
RAL Tillidsrepræsentanter 2009
RAL Socialfonden 2016


Royal Greenland
RG overenskomsten 2018-2021
RG Tillidsrepræsentanter 2008-2010
RG Trawlerbesætning 3 - 1 1/2-ordningen 2002
RG Trawlerbesætning Menige
RG Trawlerbesætning Menige Hyreskema


Sisak Teknik
Sisak overenskomst 2007


Upernavik Seafood
Upernavik Seafood A/S er under Royal Greenland, hvorfor Royal Greenlands overenskomst er gældende her.